НОВИНИ

24/02/2020
Подписан договор | Оперативна програма иновации и конкурентоспособност
На 29.08.2019 г. , СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.024-1021 за изпълнение на проект “Устойчиво развитие на СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД”. Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура “Насърчаване на предприемачеството”, по приоритетна ос “Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”.
(...повече)