05_2020 | КОНЦЕПТУАЛЕН ДИЗАЙН

ИНТРОВЕРТНАТА КЪЩА

С площ от 190 m2, интровертната къща е един импулс в преследване на платоничен перфекционизъм и ред, зароден в спонтанната и хаотична заобикаляща природа. Още една концепция, която допълва нашето изследване на силната връзка между къщата като сакрално място на обитаване и природата. Къщата е едноетажна, с Г-образна пранова структура, композиционно изградена от два правилни правоъгълника фигуративно разделени от тесен басейн, който служи като огледало, което придава допълнително усещане за пространство между двата обема. Усещането, което е целено е за свобода, но и доза интровертност. Една комплексна теория, репрезентираща тези две черти и модели на поведение у почти всяко човешко същество. Плоският покрив на къщата се носи от периферни стоманобетонни стени, линейна конструктивна схема. Остъкляването на къщата е от под до таван с максимално големи площи на стъклопакетите. По цялата периферия на къщата са предвидени дебели пердета, за създаване на допълнителен интимитет. Къщата е проектирана с идея за пропускане на максимално количество естествена светлина в интериора. Обемите са разделени на зона ден и зона нощ. Зона ден е решена с максимално флексибилна и отворена планова структура, като единствените плътни обеми са изтеглени от фасадата във вътрешността и поместват в себе си кухненските шкафове, тоалетна и гардероб. Зона нощ разполага с две спални със самостоятелни бани, както и с работна зона – кабинет, максимално изолиран и насочен към природния пейзаж. Г-образната форма на къщата затваря вътрешен двор, чието оформление и аранжиране е строго индивидуално и лично желание.